Το μεσητικό γραφείο μας δραστηριοποιείται στον χώρο των κτηματομεσητικών υπηρεσιών από το 1970 με ιδρυτή τον Σπύρο Δέδε. Από το 1985 η επιχείρηση πέρασε στη δεύτερη γενιά υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Δέδε αξιοποιώντας υπέρ του πελάτη την μεγαλύτερη των 50 ετών εμπειρία του γραφείου.

Διατηρώντας δύο γραφεία σε Κόρινθο και Αγίους Θεοδώρους έχουμε πλήρη γνώση για τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ευκαιρίες που υφίστανται όχι μόνο στην Κορινθία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μέχρι και την Αθήνα με ειδικούς για την αγορά της Αθήνας συνεργάτες.

Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με εχεμύθεια και άριστες γνώσεις των αντικειμενικών αλλά και των εμπορικών αξιών.